Verdeling van onroerende goederen

Bij de verdeling van onroerende goederen ontstaat tussen de verschillende partijen soms onenigheid. Wie moet betalen vindt het gevraagde bedrag vaak te hoog terwijl de andere partij de waarde dan weer te laag vindt. Uit onverdeeldheid treden en de daaraan verbonden gerechtelijke procedures kunnen lang aanslepen en brengen heel wat kosten mee. Ook voor uitbetaling/verkoop bij een echtscheiding biedt een onpartijdige deskundige waardebepaling dé mogelijkheid om de verdeling in der minne te regelen.

Als Argenta kantoorhouder werk ik al bijna 20 jaar samen met Focus Adviesbureau voor alle bankschattingen. Wij hebben dan ook al die jaren op een zeer goede service kunnen rekenen zowel wat betreft correcte schattingen als snelheid in afhandeling van onze dossiers. Veel van onze klanten met vragen rond waardebepaling bij onder andere verdeling bij overlijden, echtscheiding, huurwaarde bepaling, …. konden dankzij een betrouwbaar verslag op een geschikte manier geholpen worden.

Leen Tanghe
ZAAKVOERDER CVOHA LEEN TANGHE
Argenta kantoor Torhout en Ieper

Als vastgoedmakelaar werk ik al jaren samen met Focus Adviesbureau en dit voor de opmaak van EPC attesten en elektrische keuringen die we nodig hebben bij de tekoopstelling van een pand. In bepaalde gevallen doen we ook beroep op hen voor correcte en realistische waardebepalingen van onroerende goederen gebaseerd op hun jarenlange ervaring en marktkennis. Focus Adviesbureau is een gedegen en betrouwbare partner. En dat is en blijft ook in de sector de beste basis voor samenwerking.

Jan Eeckhout
AGENCE EECKHOUT
Jozef II Straat 45-49 – 8400 Oostende