Plaatsbeschrijving bij verhuur / aanvang werken

Een plaatsbeschrijving (of ook wel een “staat van bevinding” genoemd) is een gedetailleerde vaststelling van de feitelijke toestand van een onroerend goed op een bepaald moment. Het document vermeldt alle kenmerken van het gebouw en wordt in principe aangevuld met foto’s ter verduidelijking.

Een plaatsbeschrijving wordt grosso modo in 2 types omstandigheden gebruikt, namelijk bij het begin van een huurovereenkomst of bij het begin van werkzaamheden.

Een deskundige plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract is belangrijk voor zowel huurder als verhuurder. Dit voorkomt onnodige discussie op het einde van de huurovereenkomst. Men kan immers steeds teruggrijpen naar dit document om te raadplegen hoe de staat van de woning of appartement was bij het begin van de huurovereenkomst.

De wetgeving bepaalt ook dat dergelijke beschrijving “volledig, correct en omstandig” moet zijn. Dit betekent dat clausules als ‘de huurder erkent dat het gehuurde goed in goede staat is’  niet aanvaard worden, mochten er zich discussies voordoen.

De plaatsbeschrijving bij aanvang werken wordt gebruikt om vast te stellen of er schade is aan een eigendom vóór de aanvang van de werken. Zo kan bij eventuele schade aan het gebouw nagegaan worden als deze ontstaan is ten gevolge van nabije werken en kan de eventuele schade begroot worden.