Inbreng in vennootschappen

Bij inbreng van een onroerend goed in een vennootschap is een exacte en fiscaal aanvaarde waardebepaling noodzakelijk. Deze waarde kan de vermogenstoestand van de onroerende goederen in de vennootschap weergeven en afschrijvingen van gebouwen naar de fiscus toe verantwoorden.

Als accountantskantoor maken we heel regelmatig gebruik van de diensten van Focus Adviesbureau. Voornamelijk gaat het dan om schattingen van onroerende goederen in het kader van inbrengen in natura, fusies en splitsingen, herwaarderingen, overnames, familiale regelingen, erfeniskwesties, vereffeningsopdrachten, uitsplitsingen waarde gebouw versus waarde grond, … Dankzij jarenlange ervaring is Focus Adviesbureau een heel betrouwbare partner om de schattingen adequaat en accuraat uit te voeren. Een kwaliteitsvol schattingsverslag is van zeer groot belang in zowel de vennootschapsrechtelijke, als de boekhoudkundige en fiscale dossiers. En daarvoor vertrouwen wij dan ook volledig op Focus Adviesbureau, omdat we weten dat we bij hen zeker zijn van een gemotiveerd verslag, wat het dossier ten goede komt.

Kris Jonckheere°
ACCOUNTANT-BELASTINGCONSULENT IAB (TAX CONSULTANT) – ZAAKVOERDER
Stuyts Accounting Services CVBA
Koningin Astridlaan 2A – 8200 Brugge (Sint-Michiels)