EPC+

Waarvoor staat EPC?

EPC staat voor Energie Prestatie Certificaat. Je hebt dit document sinds 2008 verplicht nodig bij elke verkoop of verhuur van een onroerend goed. Het is 10 jaar geldig.

Wat is dan EPC+?

Elk jaar maakt het Vlaams Energie Agentschap (VEA) kleine aanpassingen om tot een meer nauwkeurige EPC score te komen. In 2019 bestaat het EPC 10 jaar en heeft het enkele grote updates gekregen. Vandaar dat we sinds januari 2019 niet meer spreken over een EPC, maar wel over een EPC+, om aan te tonen dat het certificaat grote veranderingen ondergaan heeft.

Het grote verschil is dat de woning nu naast een getalscore ook een energielabel krijgt, waarbij A het beste is en F het slechtste en dat het VEA ook meteen een kostenraming geeft van de mogelijke energiebesparende maatregelen die de eigenaar kan nemen.

Wat is het EPC+ niet ?

Een EPC+ wordt ook vaak EPC keuring, of EPC attest genoemd. Om verwarring te vermijden: een energieprestatiecertificaat heeft helemaal niets te maken met een keuring van de elektriciteitsinstallatie. Het enige dat beide documenten met elkaar gemeen hebben is dat ze allebei verplicht aanwezig zijn wanneer je een woning of appartement te huur of te koop plaatst.

Indien je op zoek bent naar een keuring voor de elektrische installatie, kun hier terecht.

Waarom is een EPC+ nodig?

Het EPC+ is een document dat aangeeft wat het geschatte energieverbruik van een woning of appartement is op jaarbasis. De bedoeling is dat de kandidaat koper of huurder een idee krijgt van het energieverbruik en ook op basis hiervan kan beslissen of hij/zij al dan niet de woning of het appartement wil huren of kopen. Of tenminste wat de extra kosten ongeveer zullen zijn om de woning energie-efficiënt te (laten) maken. 

Hoe interpreteer je concreet de EPC+ score?

De score die je ziet op het certificaat is een kengetal dat wordt  uitgedrukt in kWh/m², of kilowattuur per vierkante meter. In menselijke taal geeft dit weer hoeveel energie jaarlijks verbruikt wordt per vierkante meter oppervlakte. Hoe lager dit getal, hoe minder energie verbruikt wordt en dus hoe energiezuiniger de woning.

De energiescore wordt weergegeven op een gekleurde balk, zodat je aan de kleur direct kan zien of de woning energetisch goed presteert of niet. Een woning met een lage score (in het groen) presteert dus goed, wat betekent dat het hier over een energiezuinige woning gaat. Omgekeerd vind je dan een hoge score aan het rode stuk van de balk, wat dan uiteraard een minder goed resultaat geeft.

Sinds 2019 wordt ook een energielabel toegekend, waarbij A het beste is en F het slechtste. Op deze manier kun je in een oogopslag zien hoe het huis of appartement scoort.

Wat is belangrijk om een goede EPC+ score te behalen?

Verschillende factoren hebben een invloed op de score van het EPC+. De belangrijkste factoren zijn de aanwezigheid van isolatie in de gevels, daken en/of vloer, het type verwarming en het gekozen glas.  Dit zijn allemaal logische zaken: een geïsoleerde woningter met een condenserende gaswandketel en hoogrendementsglas zal veel energiezuiniger zijn dan een huis zonder isolatie, met elektrische verwarming en enkel glas. Daarnaast spelen natuurlijk ook nog andere factoren een rol. Indien je graag meer gedetailleerde informatie krijgt m.b.t. hoe de EPC+ score berekend wordt, kun je terecht dit artikel.

Het is belangrijk om op te merken is dat qua toestellen enkel de verwarming en het sanitair warm water meegerekend worden, omdat deze toestellen overgenomen worden bij de verkoop of verhuur. Toestellen zoals bijvoorbeeld een droogkast, koelkast, wasmachine, diepvriezer etc. worden nooit meegeteld voor het EPC+, ook niet als ze effectief mee verkocht of verhuurd zouden worden.

Wie maakt het EPC+ op?

Enkel een erkende energiedeskundige type A mag het EPC+ bij verkoop of verhuur opmaken. Om erkend te worden moet men officiële opleiding tot energiedeskundige type A volgen en slagen in het bijhorende examen. Daarnaast moet de deskundige elk jaar minimaal 6 uur permanente vorming volgen, anders verliest hij zijn erkenning. Het is namelijk belangrijk dat deze personen zeker op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelen op het vlak van energie-efficiëntie. Het is dus absoluut niet zo dat iedereen zomaar een EPC+ kan of mag opmaken.

Als vastgoedmakelaar werk ik al jaren samen met Focus Adviesbureau en dit voor de opmaak van EPC attesten en elektrische keuringen die we nodig hebben bij de tekoopstelling van een pand. In bepaalde gevallen doen we ook beroep op hen voor correcte en realistische waardebepalingen van onroerende goederen gebaseerd op hun jarenlange ervaring en marktkennis. Focus Adviesbureau is een gedegen en betrouwbare partner.
En dat is en blijft ook in de sector de beste basis voor samenwerking.

Jan Eeckhout
AGENCE EECKHOUT
Jozef II Straat 45-49 – 8400 Oostende