De Mobiscore is een nieuwe tool van de overheid om de‘mobiliteitsvriendelijkheid ‘ van een woning te berekenen.
Deze score kan verkeerd geïnterpreteerd worden door potentiële kopers als ze de manier van berekenen niet kennen. Daarom geven we graag wat meer uitleg.
Ten eerste willen we erop wijzen we al altijd de ligging van een onroerend goed en de mogelijkheden m.b.t. mobiliteit meenamen in de berekening van de waarde. Net omdat dit cruciale elementen zijn in de aankoop van een onroerend goed. Dit is op zich dus zeker niets nieuws.
De Mobiscore is simpelweg een uitdrukking in 1 cijfer, zodat een potentiële koper of huurder gemakkelijk verschillende panden met elkaar kan vergelijken. Dit is dezelfde werkwijze al bijvoorbeeld bij een EPC.

 

Klik op de afneelding en check je eigen Mobiscore!

Nu, met welke elementen houdt men concreet rekening bij het opmaken van de Mobiscore? 

De Mobiscore berekent in feite de milieu-impact van verplaatsingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de nabijheid van verschillende voorzieningen zoals:
 • Openbaar vervoer
 • Diensten ( de post, de bank,…)
 • Winkels
 • Onderwijs: van kleuter- tot hoger onderwijs
 • Gezondheid en zorgvoorzieningen : dokters, kinderopvang, ziekenhuizen en woonzorginstellingen
 • Sportinfrastructuur, ontspanning, cultuur
Daarnaast houdt men voor elk van deze voorziening rekening met onderstaande:
 • Frequentie verplaatsing naar specifieke voorzieningen
 • Afstand van je woonplaats tot specifieke voorzieningen
 • Gebruikte vervoermiddel en de milieu-impact van dit vervoermiddel
 •  De milieu-impact volgens de externe kosten per kilometer van een vervoermiddel. (externe kosten zijn kosten die de gebruiker niet zelf betaalt, maar waar de maatschappij wel voor opdraait. Bijvoorbeeld kosten voor milieu en klimaat, geluidshinder,…). Hoe hoger de externe kosten per kilometer, hoe lager de Mobiscore wordt.
 • Afstand van je woonplaats tot een halte van het openbaar vervoer en de knooppuntwaarde van de halte : hoe hoger de knooppuntwaarde (lees: hoe meer aansluitingen er zijn) hoe hoger de impact op de de Mobiscore zal zijn.

 

Conclusie

De Mobiscore geeft ons een indicatie van hoe goed de belangrijkste voorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn, zodat je deze kunt bezoeken zonder een impact uit te oefenen op het milieu.
Hiervoor vinden wij dit een nuttige tool.
Maar onthoud dat de Mobiscore niet alles zegt over de ligging van een onroerend goed. Er zijn namelijk nog tal van andere zaken die een belangrijke rol spelen (bvb. type gebied volgens gewestplan, overstromingsgevoeligheid, oppervlakte en vorm perceel, ...) die niet opgenomen worden in de Mobiscore.
Denk dus zeker niet dat de Mobiscore een indicatie is over hoe veel uw grond waard kan zijn. De Mobiscore is zeker een interessante tool, maar geeft absoluut niet het volledige verhaal over de waarde van uw grond of ligging.
Je kunt dit alles ook nog even nakijken in deze video die het Departement Omgeving ontwikkelde, of op https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/